ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) วันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566

22 พฤษภาคม 2566

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ The 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR 2023) ในหัวข้อเรื่อง "Health and Well-being Beyond the Era of New Normal" ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพลส เชียงใหม่

ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2019 เป็นต้นมาทั่วโลกล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนักหน่วงจากโรคอุบัติใหม่ที่ร้ายแรงภายใต้ชื่อที่คุ้นหู “โควิด-19” ต่างคนต่างล้วนประสบกับปัญหาทั้งสุขภาพทางกาย การสูญเสียผู้ที่รู้จัก ครอบครัวหรือคนรัก ผ่านความโศกเศร้าเสียใจ ผ่านการปรับตัวการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา การฟื้นตัวเพื่อก้าวย่างชีวิตต่อไปข้างหน้าท่ามกลางสถานการณ์สิ่งแวดล้อมใหม่ ซึ่ง “สุขภาพ และ คุณภาพชีวิต ในไลฟ์สไตล์ใหม่หลังยุคการแพร่ระบาดรุนแรงของโควิด-19” จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเสริมพลังให้ทุกคนมีความแข็งแรง สุขภาพที่ดี มีสมรรถนะ มีความสุขที่เต็มเปี่ยม ผสานความกลมเกลียวสู่สุขภาวะที่ดีและมีชีวีที่ยืนยาวต่อไป

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ Department of Rehabilitation Sciences, The Hong Kong Polytechnic University เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ Pan-Pacific Rehabilitation Conference 2023 ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมวิชาการนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ และผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom Webinar) ในหัวข้อเรื่อง “Health and Well-being Beyond the Era of New Normal” อันประกอบด้วยหัวเรื่องย่อย (sub-themes) ต่างๆ ดังนี้

  • Mental Health and Cognition
  • Cardiopulmonary Health
  • Neuromusculoskeletal Health
  • Primary Health Care/Healthy Aging/Quality of Life
  • Telemedicine/Telerehab/Teleservice/ Virtual intervention/Health Innovations/Robotics
  • Learning and Teaching
  • Preclinical and Translational Research


โดยผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย อาจารย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักจิตวิทยา วจีบำบัด กายอุปกรณ์ และบุคลากรเวชศาสตร์ฟื้นฟูแขนงต่างๆ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปจากทั่วประเทศและทั่วโลก จำนวนประมาณ 500 คน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2566
ลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนอัตราพิเศษ ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ขยายเวลาส่งบทความ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566
ลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ https://ppcr2023.ams.cmu.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ https://www.facebook.com/13thPPCR

** การนำเสนอผลงานของ นศ. บัณฑิตศึกษา ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ PPCR สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการสำเร็จการศึกษาของหลักสูตรได้


Call for Submission
Register Now - 31 October 2023
Early Bird Registration : 1 April - 31 July 2023
***Abstract Submission Deadline EXTENDED : 31 May 2023

On behalf of the organizing committee, the Faculty of Associated Medical Sciences, Chiang Mai University and the Department of Rehabilitation Sciences, Hong Kong Polytechnic University, we cordially invite you to join us at the 13th Pan-Pacific Conference on Rehabilitation (PPCR): Health & Well-being Beyond the Era of New Normal, which will take place at the Empress International Convention Center, Chiang Mai, Thailand. The conference is scheduled between 23 - 24 November 2023 with pre-conference workshops focusing on the current topics of interest available on 22 November 2023.

The 13th PPCR is an iconic event in rehabilitation aiming to bring together experts and provide a platform for diversified knowledge exchange and discussion on different innovations and technological developments related to rehabilitations.

It is our pleasure to invite all to participate by submitting papers for oral presentation or poster presentation (face-to-face only) or by attending as delegates (face-to-face or virtually) and contributing to the discussions and debates within this vibrant event.

Website : https://ppcr2023.ams.cmu.ac.th

Facebook : https://www.facebook.com/13thPPCR

ข้อมูลโดย : คณะเทคนิคการแพทย์ มช.
แกลลอรี่