มช. ร่วมนำพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต สร้างแนวกันไฟ อุทยานแห่งชาติฯ น้ำตกแม่สา

5 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่ภาคเหนือเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี ส่งผลกระทบทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และที่สำคัญคือ ผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของประชาชนเป็นวงกว้าง ซึ่งสาเหตุสำคัญหนึ่งที่ทำให้หมอกควันยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็คือ ไฟป่า

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิยูแสค ประเทศไทย อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย สโมสรโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ และสโมสรโรตาแรคท์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสร้างแนวกันไฟขึ้น โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมด้วย รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดร.ศุภวัตร ภูวกุล อดีตผู้ว่าการภาค 3360 โรตารีสากล นางพูนทิพย์ แอนเดอร์เซ่น นายกสโมสรโรตารีเชียงใหม่ สมาชิกโรตารีในจังหวัดเชียงใหม่ นางฉายดรุณ ทิพวรรณ ประธานมูลนิธิยูแสค ประเทศไทย พร้อมด้วยพลังจิตอาสากว่า 100 ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาโครงการ University Studies Abroad Consortium (USAC) Chiang Mai จากสหรัฐอเมริกาที่มาศึกษาที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาสาสมัคร และเยาวชน เข้าร่วมสร้างแนวกันไฟ ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในการป้องกันการเกิดไฟป่า อันเป็นที่มาของปัญหาหมอกควันในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอีกด้วย เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ – ปุยที่ 3 (น้ำตกแม่สา)
 
แกลลอรี่