คณะศึกษาศาสตร์ มช. จัดงานถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อที่ 9 สิงหาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และร่วมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ณ ห้องประชุม 40 ปี อาคาร 4 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการนี้ ทางคณะฯ ยังได้จัดกิจกรรมร่วมพัฒนาบริเวณคณะ ทาสีที่จอดรถและเครื่องหมายจราจร และร่วมรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
แกลลอรี่