แจ้งความประสงค์ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

28 พฤศจิกายน 2566

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจ้งความประสงค์ การขอใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 60 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  ที่ https://cmu.to/Logo60th-request

โดยใช้ CMU IT Account (@cmu.ac.th) ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการเข้าสู่ระบบ
.
เงื่อนไขการใช้ตราสัญลักษณ์

  1. ไม่นำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ หากไม่ได้รับอนุญาต
  2. ไม่อนุญาตให้ส่งต่อผู้อื่นหรือหน่วยงานอื่นๆ
  3. แบบฟอร์มนี้เป็นการแจ้งความประสงค์การขอใช้งานตราสัญลักษณ์วาระครบรอบ 60 ปี มช. เท่านั้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มช.
โทร. 053-94-3022 , 0-5394-4444 หรือ ccarc@cmu.ac.th

แกลลอรี่