ศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจ จัดอบรมบุคลิกภาพและการนำเสนอในที่ชุมชน เสริมทักษะนักศึกษา CMUBS อย่างรอบด้าน

8 สิงหาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง ผู้ช่วยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการอบรมหัวข้อ “บุคลิกภาพและการนำเสนอในที่ชุมชน” โดยศูนย์พัฒนาความสำเร็จแห่งอาชีพ (CSC) คณะบริหารธุรกิจจัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 ที่สนใจเสริมทักษะความสามารถและบุคลิกภาพ ได้เสริมทักษะ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่ตัวนักศึกษาผู้ร่วมอบรมเอง เตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพครบพร้อมสู่โลกของการทำงานจริง ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณฐิติรัตน์ วัฒนศิริชัยกุล อดีตนายกสโมสรฝึกพูดเชียงใหม่ เป็นวิทยากรให้ความรู้ จัดกิจกรรม Workshop รวมถึงเทคนิคและวิธีการนำเสนอในที่ชุมชน ณ ห้อง BAB1331 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่