กิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนตรี ปัญญาทอง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมค่ายผู้นำ 4 จอบอาสาพัฒนา ครั้งที่ 18 ณ โรงเรียนบ้านโคกเมือง อำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2565 ซึ่งจัดโดย คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
แกลลอรี่