อาจารย์ ดร.ปริยานุช ศิษย์เก่าแมสคอม’43 รับรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี

29 สิงหาคม 2563

คณะการสื่อสารมวลชน

คณะการสื่อสารมวลชน ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร.ปริยานุช วุฒิ ชูประดิษฐ์ ศิษย์เก่ารหัส 43 ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ภาควิชาพื้นฐานและการพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้ารับ “รางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2563 (Women’s Examplified Award 2020) ประกาศเกียรติคุณ สาขา “ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต” โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน  โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทยจัดพิธีมอบรางวัลสตรีตัวอย่างแห่งปี รางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี และองค์กรดีเด่น ประจำปี 2563 ได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี และเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้องชัยพฤกษ์ 2 หอประชุมกองทัพอากาศ ถนนพหลโยธิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

     สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน

     ขอบคุณข้อมูลและภาพจากศูนย์นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่