รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ E080007

13 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์ (สาขาวิชาปฐพีศาสตร์) ตำแหน่งเลขที่ E080007
รายเอียดเพิ่มเติม https://www.agri.cmu.ac.th/2017/webs/info_detail/22669

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 24 ธันวาคม 2564
ติดต่อสอบถามได้ที่ 053 944012 ต่อ 109 หรือ 083 5152871
ในวันเวลาราชการ
แกลลอรี่