ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53

11 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเงินบริจาค ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 53 ได้แก่


1.บริษัท เชียงใหม่ ริมดอย จำกัด (มหาชน)
2.บริษัท ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอร์ยี่ กรุ๊ป จำกัด
3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูการ์เจ โปรดักชั่น
4.บริษัท ชอยส์มินิสโตร์ จำกัด
5.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
6.บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด
7.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด
8.ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
9.บริษัท ไตรรัตนากรุ๊ป จำกัด
10.ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่
11.บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
12.บจก.ฟายน์เด ครีเอทีฟออร์แกไนซ์เซอร์
13.บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด
14.บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
15.บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)
16.ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

แกลลอรี่