คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

29 มีนาคม 2567

คณะแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.
ศิษย์เก่าดีเด่น ด้านศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่
จากสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

#65ปี #MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่