พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษา มช.

4 กรกฎาคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่าน เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2567 ในวันเสาร์ที่ 20 กรกฏาคม 2567 ณ ข่วงวัฒนธรรม ถนนสายวัฒนธรรม และวัดฝายหิน

แกลลอรี่