ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

10 สิงหาคม 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.รัฐสิทธิ์ สุขะหุต รองอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะ ในโอกาสที่เข้าศึกษาดูงาน พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานด้านกฎหมาย การบริหารการพัฒนางานระบบงานสารบรรณของกองกฎหมาย และการดำเนินงานที่เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท การร่วมมือกับภาคเอกชน และการร่วมลงทุน โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ธนู หินทอง ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน นายอรัญ กันธิยะ ผู้อำนวยการกองกฎหมาย และบุคคลากรจากกองกฎหมาย ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2566
แกลลอรี่