การแข่งขันจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ 3

12 มกราคม 2567

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

              ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันจักรยาน Tour de CMU ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดย สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้น้องนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งประเภทของการแข่งขันตามรุ่นอายุของนักปั่นคนไทยและนักปั่นต่างชาติ ผลตัดสินและรับรองผลการแข่งขันโดยสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จับเวลาโดย Race Result by Primeworks Thailand จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 13 - 15 มกราคม พ.ศ. 2567
 
แกลลอรี่