ผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566

14 มีนาคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้แทนคณบดี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิจัยและวิชาการกับ บริษัท เวทโปรดักส์ รีเซิร์ช แอนด์ อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ จำกัด ในการส่งเสริม สนับสนุนการทดสอบและวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาคุณภาพอาหารสัตว์ปศุสัตว์ ตลอดจนงานด้านการวิจัย และการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 ในงาน "มหกรรมฉลองครบรอบ 29 ปี เครือเวทโปรดักส์" ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=99 

แกลลอรี่