เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการสังเกตุการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนพิบัติภัยอวกาศ

25 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมดิจิตัลเพื่อการสังเกตุการณ์ เฝ้าระวัง และเตือนพิบัติภัยอวกาศ และรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงาน โดยมีศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร. ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศิรามาศ โกมลจินดา นำบรรยายสรุป ณ ห้องบรรยาย ชั้น 1 อาคารฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2566
แกลลอรี่