ผู้บริหาร CMUBS ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่

5 กรกฎาคม 2567

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ผศ.ดร.ก้องภู นิมานันท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.วรัทยา แจ้งกระจ่าง รักษาการผู้ช่วยคณบดีฯ เข้าพบ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฯ ณ ห้องประชุม 3 อาคารสำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยหารือความร่วมมือระหว่างคณะในด้านงานวิจัยและการผลักดัน Startup Club สำหรับนักศึกษา สู่การต่อยอดเป็น startup ต่อไป ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่