สื่อสารฯ มช. คว้ารางวัลรองชนะเลิศ การนำเสนอผลงาน CMU KM Day ประจำปี 2566

14 กันยายน 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

บุคลากร คณะการสื่อสารมวลชน มช. คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 การนำเสนอผลงาน Poster Presentation ประเภทวิจัย/นวัตกรรม สนับสนุนการจัดการศึกษา ผลงาน “แนวปฏิบัติสำหรับการนำซอฟต์แวร์ Outlook ในส่วนของ Calendar มาปรับใช้งานร่วมกับการปฏิบัติงานของคณะการสื่อสารมวลชน” โดย นายกิตติศักดิ์ ไชยคำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ) ในงาน CMU KM Day ประจำปี 2566 พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ “สานพลังมช. ผลิตองค์ความรู้/นวัตกรรม ขับเคลื่อนแผนฯ 13” ในวันนี้ (8 กันยายน 66) ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ่านข่าวเพิ่มเติม : https://cmu.to/HGsZW

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU

แกลลอรี่