นิทรรศการ SE SHOW PRO 12

29 ตุลาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พร้อมพงศ์ สุกัณศีล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวเปิดการจัดนิทรรศการ SE SHOW PRO 12 เพื่อนำเสนอผลงานของนักศึกษาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 โดยมีตัวแทนจากบริษัทซอฟต์แวร์ชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเยี่ยมชมผลงาน และได้มีการมอบรางวัลให้กับผลงานของนักศึกษา มีผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ Activity Management System (AMS) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ผลงาน School Attendance Assistant with Recognition (STAR) และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ผลงาน Karo Stop โดยนิทรรศการจัดขึ้นในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่