ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศร่างTOR รายการ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการเเพทย์ จำนวน 1 รายการ (ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR


หน่วยงานที่เผยแพร่ : คณะแพทยศาสตร์

เผยแพร่เมื่อวันที่ : 2/10/2566 14:03:53 น.
ไฟล์แนบ