ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการจัดสัมมนากรรมการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะวิศวกรรมศาสตร์
24/3/2566 18:46:42
WIN
ประกาศ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนย้ายพัสดุครุภัณฑ์อาคารฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานฯ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24/3/2566 16:29:31
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 16:10:04
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อสีทาสนาม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 16:06:32
WIN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจัดจ้างเหมาบริการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ HVAC โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 16:05:53
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลวดสลิงขับลิฟต์พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 16:05:45
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 16 รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 15:29:27
AWP
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม 2565 ถึง เดือน ธันวาคม 2565)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะเกษตรศาสตร์
24/3/2566 14:55:53
AUC
ประกาศคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพหรือหมดความจำเป็นใช้งาน จำนวนทั้งสิ้น 75 รายการ
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
คณะเกษตรศาสตร์
24/3/2566 14:55:44
APR
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
ประเภท : 8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
คณะเกษตรศาสตร์
24/3/2566 14:55:32
TOR
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่องประกาศร่างTOR รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 68 รายการ (ชุดน้ำยาตรวจสารเคมีในโลหิตและสิ่งคัดหลั่งด้านเคมีคลินิก และภูมิคุ้มกันวิทยา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 14:54:35
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงรางระบายน้ำธรรมชาติ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 14:50:12
PRI
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงรางระบายน้ำธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 14:50:07
ANN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำบริเวณด้านหน้าโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ ถึงรางระบายน้ำธรรมชาติ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 14:50:03
PLN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 งานจัดซื้อเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องพักนักศึกษาพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักงานมหาวิทยาลัย
24/3/2566 14:19:54
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 340. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติชนิดสอดแขน พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 95 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:22
PLN
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายการที่ 343 เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง และวัดอุณหภูมิ พร้อมระบบเชื่อมต่อและแสดงผลบนฐานข้อมูลโรงพยาบาล จำนวน 50 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:18
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ภาชนะรองรับสารคัดหลั่งจากผู้ป่วย) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:15
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๓๑๐. เครื่องควบคุมการผสมก๊าซด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๑ เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:12
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ 174. เครื่องตัดชิ้นเนื้อ ชนิดมือหมุน พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:09
ANN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อรายการที่ ๑๘๙.เครื่องกระตุ้นระบบประสาทสั่งการขณะผ่าตัด ชนิด ๔ ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:50:07
TOR
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เรื่องประกาศร่างTOR รายการซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 28 รายการ (น้ำเกลือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะแพทยศาสตร์
24/3/2566 13:49:57
AUC
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือหมดความจำเป็นต้องใช้งาน และวัสดุหมดความจำเป็น ระหว่างปีงบประมาณ 2566
ประเภท : 10. ประกาศขายทอดตลาด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
24/3/2566 13:44:03
TOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร เผยแพร่คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
24/3/2566 11:21:29
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อที่นอนสปริง ขนาด 3.5 ฟุต จำนวน 96 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักงานมหาวิทยาลัย
23/3/2566 17:01:18
WIN
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างอาคารนวัตกรรมเศรษฐกิจฐานชีวภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU BIOPOLIS) โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
23/3/2566 16:51:09
PRI
ประกาศ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์(เวชภัณฑ์) จำนวน 1 รายการ GPU 685115
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/3/2566 16:47:01
ANN
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารหอศิลปวัฒนธรรม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
คณะวิจิตรศิลป์
23/3/2566 16:28:50
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 6 รายการ (กระดาษ Thermal สติกเกอร์ 8.5 ซม.x8.5 ซม.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/3/2566 16:05:36
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566 ซื้อตู้อบเด็กสำหรับทารกแรกเกิดที่มีภาวะวิกฤติหนัก จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์
23/3/2566 16:00:36
Now viewing : 1 of 1371