ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Procurement

หัวข้อประกาศ หน่วยงาน วันที่เผยแพร่
WIN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อชุดอุปกรณ์การเรียนการสอนแบบทางไกล CMU EZ Conference โดยวิธีe-bidding
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
23/5/2562 17:45:25
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดแท่นสักการะและชุดอุปกรณ์แท่นสักการะศาลพระภูมิ โดยเฉพาะเจาะจง
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
23/5/2562 16:24:44
PRI
Cobas Ampliprep/cobas TagMan HIV-1 Monitor จำนวน 45 กล่อง
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 15:59:35
PRI
ประกาศราคากลาง จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะเทคนิคการแพทย์
23/5/2562 15:47:41
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานจัดจ้างปรับปรุงรางระบายน้ำและซ่อมแซมชุดผลิตน้ำประปา ชุดที่ ๕)
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กองคลัง
23/5/2562 14:42:27
PRI
VAR.II B-THAL R-PACK 500T (Varaint for HPLC) จำนวน 10 bot
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 14:32:52
PRI
น้ำยาสำหรับตรวจนับและแยกชนิดเม็ดเลือดอัตโนมัติ (CBC) จำนวน 20,000 test
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 14:31:36
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนและสร้างวงเวียนบริเวณทางสี่แยกโรงอาหารคณะมนุษยศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
กองคลัง
23/5/2562 14:01:44
ANN
สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศประกวดราคาซื้อเสาบาสเกตบอลสนามกลางแจ้ง จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 4. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
23/5/2562 13:59:48
APR
รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561
ประเภท : 8. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างรายปี
กองคลัง
23/5/2562 13:58:40
AWP
ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/5/2562 13:35:22
AWP
ประกาศ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ.2562) (เพิ่มเติม)
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23/5/2562 13:35:11
WIN
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะสัตวแพทยศาสตร์
23/5/2562 13:20:08
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งานจัดซื้อเครื่องเติมอากาศ Ejector แบบแช่น้ำ พร้อมงานรื้อถอนและติดตั้งครุภัณฑ์ชุดใหม่
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กองคลัง
23/5/2562 11:44:23
PLN
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ้างก่อสร้างลานจอดรถอุทยานการศึกษาและบริการวิชาการ
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
กองคลัง
23/5/2562 11:43:47
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ91. ชุดตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง ชนิด 128 ช่องสัญญาณ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 9:58:24
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ210. เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามมิติ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 9:57:58
WIN
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ13. เครื่องถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
23/5/2562 9:57:27
PLN
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศเผยแพร่แผน การจ้างปรับปรุงห้องบันทึกสื่อการสอนและการเรียนรู้ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยวิธี e-bidding
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
22/5/2562 16:38:21
AWP
ประกาศผลผุ้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 และ 2
ประเภท : 6. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
คณะสังคมศาสตร์
22/5/2562 16:27:08
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการสวนดอก จำนวน 1 งาน
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์
22/5/2562 16:20:11
PLN
ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 เครื่องวัดความดันโลหิต ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด ค่าอุณหภูมิของร่างกายและสัญญาณชีพ จำนวน 5 เครื่อง
ประเภท : 1. แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ศูนย์ศรีพัฒน์
22/5/2562 16:20:04
TOR
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่างประกาศ, ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างและร่างขอบเขตของงาน จ้างประกวดราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรับรองอ่างแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding)
ประเภท : 3. ประกาศร่างTOR
กองคลัง
22/5/2562 16:08:39
PRI
ประกาศราคากลาง เรื่องงานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรือนประชุมและเรือนพักรับรองอ่างแก้ว
ประเภท : 2. ประกาศราคากลาง
กองคลัง
22/5/2562 16:08:26
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 13. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 3 ภาควิชาสรีรวิทยา ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:47:46
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 14. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 4 ภาควิชาชีวเคมี ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:47:27
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 15. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:46:28
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 16. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 0308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:45:02
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 17. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 0408 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:44:01
WIN
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการทืี่ 18. งานปรับปรุงห้องบรรยาย 0410 ชั้น 4 อาคารเรียนรวม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท : 5. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง/ผู้ได้รับการคัดเลือก
คณะแพทยศาสตร์
22/5/2562 15:42:45
Now viewing : 1 of 383