รำข้าว ของศูนย์ข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

1 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

"รำข้าว" เป็นผลพลอยได้จากการสีข้าว คุณภาพของรำข้าวแต่ละสายพันธุ์มีองค์ประกอบทางเคมีและสารสำคัญแตกกันไปทั้งชนิดและปริมาณ รำข้าวที่ได้จากข้าวสายพันธุ์พิเศษของ "ศูนย์ข้าวล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ได้ทำการวิเคราะห์องค์ประกอบและสารสำคัญ เพื่อส่งต่อประโยชน์ในการนำไปใช้ด้านอาหาร เภสัช และอื่น ๆ
ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Nutrition
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35284435/
แกลลอรี่