รับมอบอาหารจำนวน 700 กล่องและน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จาก บาเซโลนา มอเตอร์ เชียงใหม่

29 มิถุนายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบอาหารจำนวน 700 กล่องและน้ำดื่ม จำนวน 100 แพ็ค จาก คุณศักดิ์ชัย สินธุชัย ผู้จัดการศูนย์บริการ บริษัท บาเซโลนา มอเตอร์ เชียงใหม่ ในโครงการ Be2gether, Be Happy "มื้อปันสุข" มอบข้าวกล่องและน้ำดื่ม แก่ทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564
แกลลอรี่