CMU PowerPoint Template


CMU PowerPoint Template มีแบบให้เลือกดังนี้ New

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 1

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 2

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 3

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 4

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 5

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

Template แบบที่ 6

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download

CMU PowerPoint Template

รวมภาพพื้นหลังสำหรับ zoom

ตัวอย่างดังรูปด้านบน

Download