พิธีแสดงมุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คณะกรรมการส่งเสริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ฯ

24 เมษายน 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีสืบสานประเพณีแสดง “มุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว” คณะกรรมการส่งเสริมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ซึ่งมีขบวนแห่เครื่องสักการะของนักศึกษาผู้รับทุนการศึกษาฯ เริ่มเคลื่อนเข้าไปยังศาลาธรรม มีการแสดงจากชมรมนักศึกษาทุนฯ ชมรมพื้นบ้านล้านนา และชมรมชาติพันธุ์ จากนั้นเริ่มพิธีมุทิตาจิต สระเกล้า ดำหัว คุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ โดยผู้แทนนักศึกษามอบเครื่องสักการะ ผู้แทนนักศึกษากล่าวแสดงคำขอขมา คารวะ และขอพรปีใหม่เมือง ประธานกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรในนาม คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวอวยพรในนามคณะกรรมการที่ปรึกษาทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กล่าวอวยพรในนามผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2562
 
แกลลอรี่