วิศวฯ มช. ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดพิธีหล่อเทียนพรรษาและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2566

26 กรกฎาคม 2566

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย ฟองสมุทร ผู้บริหารคณะ คณาจารย์และบุคลากร เข้าร่วมในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2566 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ในเวลา 13.30 น. ณ วัดป่าแดงมหาวิหาร เพื่อเป็นการร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม และส่งเสริมพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ข้อมูลโดย : https://www.petex.com/products/ipm-suite/
แกลลอรี่