ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ตำแหน่ง พนักงานธุรการทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

11 มีนาคม 2562

ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. เพศชายหรือหญิง อายุระหว่าง 22 – 30 ปี
  2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป (ไม่จำกัดสาขาวิชา) 
  3. มีประสบการณ์ในตำแหน่งด้านธุรการอย่างน้อย 1 ปี 
  4. มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
  5. มีความยืดหยุ่นสูงในการทำงาน มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 
  6. สามารถขับรถยนต์ได้ และมีรถยนต์ส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
  7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานในระดับดี 
  8. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี 
  9. มีความละเอียดในการทำงานด้านเอกสาร 
  10. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันและทำงานในเวลาจำกัดได้ 

อัตราจ้างขั้นต่ำเดือนละ 16,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความเหมาะสม)

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 9 เมษายน 2562ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 ในวันที่ 10 เมษายน 2562


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม  https://fin.cmu.ac.th/fin-job.php
แกลลอรี่