ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network)

6 กุมภาพันธ์ 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ ผู้อำนวยการบริหาร สำนักงานเลขานุการเครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network) ดร.พนิดา สุขศรีเมือง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ดร.นวศิษฎ์ รักษ์บำรุง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยบูรพา ในโอกาสเข้าร่วมประชุมหารือในฐานะเจ้าภาพสามสถาบันเพื่อเตรียมการจัดงานเยาวชน 19th AUN and 8th ASEAN+3 Educational Forum and Young Speakers' Contest 2019 เมื่อวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องรับรอง สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
แกลลอรี่