คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ระดมทีมตรวจ ATK และ PCR COVID-19 ให้กับบัณฑิต และบุคลากร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55

11 มกราคม 2565

คณะเทคนิคการแพทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิชัย คำดวง อาจารย์ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ ร่วมกับ ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก นำทีมนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และบุคลากรศูนย์บริการฯ ให้บริการ nasopharyngeal swab สำหรับตรวจ ATK และ PCR COVID-19 ให้กับบัณฑิต คณาจารย์ และบุคลากร ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55 จำนวนกว่า 2500 คน ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่