Read more..

มช. ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา 1/2564 50% พร้อมขยายเวลาชำระฯ ถึง 30 ก.ย. 64
24 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ได้รับการจัดสรรวัคซีนจาก อว. 3,500 โดส ฉีดให้นักศึกษาและบุคลากร สู้ภัยโควิด-19
12 กรกฎาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ผู้ป่วยโรคมะเร็งกับวัคซีนโควิด-19
23 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ผู้ป่วยโรคอ้วนควรฉีดวัคซีน
23 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ช่วงโควิด-19 กับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
19 กรกฎาคม 2564
คณะแพทยศาสตร์

End of content

Now viewing : 1 of 20