Read more..

บอกความในใจ ด้วยคำว่า "ขอบคุณ"
14 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สวมหน้ากากอย่างไรให้ปลอดภัยจากโควิด-19
14 พฤษภาคม 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

STeP ขยายระยะเวลา Work From Home ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564
14 พฤษภาคม 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

30 วัน แห่งความทรงจำ รพ. สนามเชียงใหม่ 2 (หอ 5 หญิง มช.)
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประโยชน์ของการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

กลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ มช. ปิดโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอหญิง 5 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา มช. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม อยู่บ้าน อยู่หอ หยุดเชื้อ
7 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 16