สวมหน้ากากอนามัยแบบไหน ป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ได้ดีที่สุด

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

เมื่อต้องอยู่ในที่แออัดเป็นเวลานาน และไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรือต้องใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงสูง
- สวมแมสก์ไม่สนิทหรือมีช่องโหว่ ป้องกันได้ 41.3%
- สวมแมสก์ 1 ชั้น แต่แนบสนิท ( การใช้เทปกาวติด หรือใช้อุปกรณ์คลิปหนีบกระดาษผูกสายที่เกี่ยวหูให้แน่นขึ้น ) ป้องกันได้ 95%
- สวมแมสก์ 2 ชั้น หน้ากากผ้ากับ Surgical mask ป้องกันได้ 95%
- บุคลากรทางการแพทย์ ควรสวม Surgical mask 2 ชั้น
- ประชาชนทั่วไป กรณีออกนอกบ้าน ควรสวมหน้ากากผ้า กับ Surgical mask
ข้อควรระวัง 
ของการใส่แมสก์ 2 ชั้น
1. ต้องมั่นใจว่า มีการระบายอากาศที่ดีพอ
2. หมั่นสังเกตอาการของตนเอง เช่น หายใจไม่ออก ปวดศีรษะ วิงเวียน ง่วงซึม
3. หากใส่แมสก์ 2 ชั้นแล้วพูดไม่ชัด หายใจไม่ออก จนต้องเอามือจับตลอดเวลา ไม่แนะนำให้ใส่
ข้อมูลจาก : กรมควบคุมโรค
ติดตามผ่านช่องทาง
Website : https://bit.ly/3AGvKRq
Facebook : https://bit.ly/3jVPTNk
Telegram : https://bit.ly/3AEEIi1
Blockdit : https://bit.ly/3jYycg3
Instagram : https://bit.ly/3qS50c9
Twitter : https://bit.ly/2VaEgYq
Line @MedCMU : https://bit.ly/36oI22V
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
#ผลตรวจโควิดสวนดอก
แกลลอรี่