Read more..

กลุ่มเสี่ยงของโรคโควิด-19
11 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา มช. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม อยู่บ้าน อยู่หอ หยุดเชื้อ
7 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

TLIC แนะแนวทางการ “จัดสอบออนไลน์”
10 เมษายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ชาว มช.ร่วม??ป้องกันตนเองจาก COVID-19 Stop the Spread!
3 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ก้าวข้ามความกลัว ด้วยหัวใจ อาสา CMU
24 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“ธารน้ำใจ” จากจุดรับบริจาคหอ 7 หญิง สู่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอ 5 หญิง มช.
23 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

สถานการณ์โควิดแบบนี้ กินอะไรดี
23 เมษายน 2564
คณะแพทยศาสตร์

Read more..

ดูแลใจตนเองเมื่อ Work from Home
22 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ดูแลใจตนเองเมื่อ Work From Home
21 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มีความเสี่ยงจะติด COVID - 19 ทำอย่างไรดี?
20 เมษายน 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

STeP Work from Home งดการให้บริการทุกพื้นที่
19 เมษายน 2564
อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

Read more..

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มช.
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

CMU Mind will be with you
18 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 5