วัคซีนโควิด-19 ประจำปี ฉีดอย่างไร?

1 พฤษภาคม 2566

คณะแพทยศาสตร์

ฉีดปีละ 1 เข็ม เริ่มปี 2566 เป็นต้นไป
ฉีดตั้งแต่เดือนเมษายน ก่อนเข้าสู่ฤดูฝน
ฉีดห่างจากเข็มสุดท้าย หรือการติดเชื้อครั้งสุดท้ายอย่างน้อย 3 เดือน
ฉีดพร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ โดยฉีดที่ต้นแขนคนละข้าง
หากฉีดไม่พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ จะห่างกี่วันก็ได้


ที่มา : กรมควบคุมโรค
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่