แนะสังเกตอาการเด็ก 5-11 ปี หลังฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19

24 กุมภาพันธ์ 2565

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ปกครองควรเฝ้าระวังอาการข้างเคียงทั่วไปหลังฉีดวัคซีนในกลุ่มเด็ก 5-11 ปี โดยอาการที่อาจเกิดขึ้นภายหลังการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ได้แก่
-ปวด บวม แดง บริเวณที่ฉีด
-ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย มีไข้
อาการดังกล่าวสามารถหายได้เองเมื่อรับประทานยาลดไข้และพักผ่อนให้เพียงพอ ภายใน 1-2 วัน
หากเกิดอาการรุนแรงหลังได้รับวัคซีน ดังต่อไปนี้
-เจ็บหน้าอก ใจสั่น
-หายใจเร็ว เหนื่อยง่าย
-ปวดหัวรุนแรง ไข้สูงมากกว่า 39 องศาเซลเซียส
-อาเจียน รับประทานอาหารไม่ได้ ซึมไม่รู้สึกตัว
ควรรีบมาพบแพทย์ทันที เพื่อรักษาและติดตามอาการ
ข้อแนะนํา
หลังการฉีด งดออกกําลังกาย ปีนป่าย วิ่ง ว่ายน้ํา หรือออกกําลังกายที่ใช้แรงมาก เป็นระยะเวลา 7 วัน
ที่มา : สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19
#ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่