มีความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่ต้องพาผู้สูงอายุ ไปรับการฉีดวัคซีนโดยเร็ว

23 พฤศจิกายน 2564

คณะแพทยศาสตร์


" แม้ลูกหลานจะได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว หากได้รับเชื้อจากภายนอก ก็มีโอกาสพาเชื้อกลับไปติดคนในครอบครัวได้ โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้สูงอายุ ปู่ย่าตายาย ที่อยู่ที่บ้าน

ด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพาผู้สูงอายุในบ้าน ไปรับการฉีดวัคซีนฯ โดยเร็ว ถึงแม้ท่านเหล่านั้นจะไม่ค่อยได้ไปไหนก็ตาม "

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

ติดตามผ่านช่องทาง
Youtube : https://youtu.be/2H5az1dffQQ


แกลลอรี่