มาสร้างสุขภาพจิต ให้ดีกันเถอะ

19 มกราคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

เมื่อสุขภาพกายดีแล้ว สุขภาพจิตที่ดี ก็สำคัญไม่แพ้กัน สุขภาพจิตที่ดีคือ สภาวะจิตใจที่เป็นสุข สามารถปรับตัวเพื่อให้ผ่านพ้นปัญหาหรือความเปลี่ยนแปลงไปได้ และใช้ชีวิตในสังคมได้เป็นปกติ สุขภาพจิตที่ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตของทุกช่วงวัย

วิธีการสังเกตว่าตนเอง หรือคนรอบข้าง มีปัญหาด้านจิตเวชหรือไม่

สัญญาณเตือนด้านอารมณ์
มีความกังวล ทุกข์ใจ ไม่มีความมั่นใจในตัวเองความสนใจในสิ่งต่างๆลดลง เบื่อหน่ายในชีวิตประจำวันเดิมๆ
สัญญาณเตือนด้านความคิด
ไม่มีสมาธิในการทำงานหรือทำกิจกรรมต่างๆ แยกความคิดกับความรู้สึกไม่ได้
สัญญาณเตือนด้านพฤติกรรม
ไม่สนใจดูแลตนเอง ปล่อยตัวไม่สนใจสังคม ไม่สามารถทำกิจวัตรประจำวันเดิมๆได้ สูญเสียความสามารถในการดูแลตัวเองต่อเนื่องและยาวนาน


การสร้างสุขภาพจิตที่ดี ต้องเริ่มต้นจากอะไร


การสร้างสุขภาพจิตที่ดีนั้น เป็นประสบการณ์ที่มีความเฉพาะของบุคคล ไม่มีวิธีการตายตัว แต่สามารถทำได้โดยการมองหาสิ่งที่ตนเองชอบ มาดึงความสนใจ หรือมาเยียวยาจิตใจ ให้เวลาตัวเองอยู่กับสิ่งที่ชอบมากขึ้น เช่น การออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ เลี้ยงสัตว์ ไปท่องเที่ยวหรือไปอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ พาตัวเองไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ทำให้เรารู้สึกดี ออกจากสภาพแวดล้อมที่ต่างไปจากเดิม
หากไม่ไหว อย่าฝืน !
บริการให้คำปรึกษา ปัญหาด้านสุขภาพจิต หอผู้ป่วยจิตเวชผู้ใหญ่ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เบอร์โทร 053-935429 ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง
ข้อมูลโดย ผศ.นพ.อวิรุทธ์ อุ่นอารมณ์ อาจารย์ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รับฟังรายการ MED CMU ฟัง for health Ep.38 "เริ่มต้นปีใหม่ ด้วยการสร้างสุขภาพจิตที่ดี" ย้อนหลังได้ทาง
Youtube : https://cmu.to/5QZqy
Spotify : https://cmu.to/oK8x9
Anchor : https://cmu.to/YaGKA
Apple Podcasts : https://cmu.to/jjIvz
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

แกลลอรี่