" ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก "

28 เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์

ผู้ป่วยเด็กพบติดเชื้อแต่ไม่มีอาการประมาณ 16 - 50%
90% อาการไม่รุนแรง
3 - 5% อาจมีอาการรุนแรง เช่น ปอดอักเสบรุนแรง ระบบหายใจ หรือระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว รวมถึงภาวะอักเสบหลายระบบ
มีอาการไข้สูง ไอมากและต่อเนื่อง
- เจ็บหน้าอก เจ็บคอ
- อาเจียน ปวดท้อง
- การได้กลิ่น และรับรสลดลง
ภาวะแทรกซ้อนพบน้อย มักพบในผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงสูง เช่น เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคปอดเรื้อรัง
หรือภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง
ข้อมูลจาก : กระทรวงสาธารณสุข
#MedCMU #MedCMUในมือคุณ
#คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #ผลกระทบของโควิดต่อเด็กเล็ก #สื่อสารองค์กรMedCMU #COVID19 #ใส่Mask #เว้นระยะห่าง #ล้างมือ
แกลลอรี่