นักศึกษาและบุคลากร มช. มีปัญหาเรื่อง “COVID-19” สามารถติดต่อ สายด่วน

28 กุมภาพันธ์ 2565

กองพัฒนานักศึกษา

สายด่วน!! ให้คำปรึกษานักศึกษาและบุคลากร มช. เรื่อง "COVID-19"

สามารถโทรสอบถามได้ที่ เบอร์ 096-686-0306

เพื่อสอบถามข้อสงสัย และให้คำแนะนำเข้าสู่ระบบการรักษา

แกลลอรี่