Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านทุนการศึกษา
21 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ถามตอบ กับ "ที่นี่มีคำตอบ" ด้านการเรียนการสอน
15 พฤษภาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เตรียมตัวก่อนฉีดวัคซีนโควิด-19
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ฉีดวัคซีน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
13 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

นักศึกษา มช. ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคม อยู่บ้าน อยู่หอ หยุดเชื้อ
7 พฤษภาคม 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ระบบทุน COVID-19 สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

เราจะผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
30 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ระบบสารสนเทศจัดหางาน สำหรับนักศึกษาสมัครทุนปฎิบัติงาน มช.
30 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ที่ประชุม ศบค. ปรับระดับพื้นที่ป้องกันสถานการณ์โควิด 19 ออกเป็น 3 ระดับ
30 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“ธารน้ำใจ” จากจุดรับบริจาคหอ 7 หญิง สู่โรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 หอ 5 หญิง มช.
23 เมษายน 2564
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 8