โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

13 ธันวาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ขอความร่วมมือผู้รับบริการ ทำการยืนยันตัวตนก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กำหนด
โดยสามารถยืนยันตัวตนได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
-ช่องทางที่ 1 : แอปพลิเคชั่น Line
-ช่องทางที่ 2 : ตู้ kiosk ที่สามารถยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนได้
1. อาคารศรีพัฒน์
ชั้น 5 และ ชั้น 11
2. อาคารเฉลิมพระบารมี
ชั้น 2 และ ชั้น 3
3. อาคารบุญสม มาร์ติน
ชั้น 1 หน้าห้องเบอร์ 33
-ช่องทางที่ 3 : หากไม่สามารถดำเนินการยืนยัน
ตัวตนเพื่อเข้ารับบริการได้

กรุณาติดต่อ ..ศูนย์ประสารสิทธิ์
ผู้ป่วยนอก ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี
หรือโทร 053-936579

แกลลอรี่