ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิด “สถานีฝุ่น ปี 2” รวมพลังสถาบันการศึกษา - องค์กรเครือข่าย ร่วมสร้างสื่อสาธารณะสู้ภัยฝุ่นควัน

18 มกราคม 2566

คณะการสื่อสารมวลชน

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. ที่อาคารศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Communication Innovation Center: CIC) ได้รับเกียรติจากนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการความร่วมมือเครือข่ายสถาบันการศึกษาเพื่อการสื่อสารสาธารณะ วาระภัยพิบัติภาคเหนือ (ฝุ่นควัน) สถานีฝุ่น #2 ห้องข่าวออนไลน์ ที่สานพลังนวัตกรรมการสื่อสารสาธารณะวาระภัยพิบัติภาคเหนือ โดยมีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน พร้อมด้วยตัวแทนจากสถาบันการศึกษา องค์กรเครือข่าย และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี

โครงการฯ สถานีฝุ่น #2 เป็นการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษาในภาคเหนือ 6 แห่งกับไทยพีบีเอส พร้อมด้วยภาคีเครือข่าย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สภาลมหายใจภาคเหนือ และทีม WEVO สื่ออาสา เพื่อดำเนินการ “สถานีฝุ่นปี 2” โดยมีเป้าหมายมุ่งพัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสาร ให้สามารถเชื่อมโยงการสื่อสารในประเด็นเฉพาะและทำการสื่อสารจริงร่วมกับคนในพื้นที่ เพื่อนำเสนอข้อมูลข่าววสารและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันไฟป่า รวมทั้งเพื่อบรรลุเป้าหมายในการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ และสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชนผ่านการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นควันไฟป่า ซึ่งเป็นภัยเงียบที่คุกคามวิถีชีวิตและสุขภาพของประชาชน อีกทั้งยัง
ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างในหลาย ๆ ด้าน

คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับเป็นเจ้าภาพในการดำเนินงาน “สถานีฝุ่น ปี 2” พร้อมด้วยการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย โดยได้เปิดรับนักศึกษาจาก 6 สถาบันการศึกษาเข้ามาร่วมทำงาน ทั้งในลักษณะนักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัคร มาทำหน้าที่ผลิตสื่อและบริหารงานสถานีฝุ่นปี 2 ร่วมกับทีมงานมืออาชีพ เพื่อรายงานสถานกาณณ์ฝุ่นควันในช่วงฤดูฝุ่นควันไฟป่าซึ่งเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี รวมทั้งเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่จะนำไปสู่การแสวงหาวิธีการและแนวทาปฏิบัติที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาในเรื่องดังกล่าวให้กับประชนในพื้นที่ภาคเหนือ

ทั้งนี้สถานีฝุ่นจะเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการในเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน 2566 โดยสามารถรับชมได้ทาง Facebook Page : สถานีฝุ่น และ Youtube : Dust Station รวมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น ๆ ของกลุ่มภาคีเครือข่าย ได้แก่ เพจเฟซบุ๊ก WEVO สื่ออาสา, เว็บไซต์ C-Site ของไทยพีบีเอส และเผยแพร่ผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการ

สื่อสาร สร้างสรรค์ แบ่งปัน
#MassCommCMU
แกลลอรี่