วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช. ให้ความร่วมมือตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจสอบนักศึกษาและบุคลากรต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

3 พฤษภาคม 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มช.ได้รับการประสานงานจากตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย ร.ต.อ.วชิรวิทย์ กิตติเศรษฐการ รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ และ ร.ต.ท.พงศธร ถาวร รอง สว.ตม.จว.เชียงใหม่ เพื่อเข้าตรวจสอบชาวต่างชาติที่มีสถานะเป็นนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลหลักสูตรฯ และเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์จากวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล ได้ให้ความร่วมมือเป็นผู้ให้ถ้อยคำในการตรวจสอบนักศึกษาและบุคลากรต่างด้าวผู้ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 2 พฤษภาคม 2566
แกลลอรี่