คณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19 ด้วยชุดตรวจ ATK แก่คณาจารย์และบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ

23 กุมภาพันธ์ 2565

คณะบริหารธุรกิจ

ณะบริหารธุรกิจร่วมกับศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดให้มีการตรวจคัดกรองหาเชื้อ COVID – 19 ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อคัดกรองป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ ในวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ D

ทั้งนี้ได้กำชับให้คณาจารย์และบุคลากรทุกท่านได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค COVID – 19 อย่างเคร่งครัด
แกลลอรี่