ข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 และข้อปฏิบัติของบัณฑิตเกี่ยวกับตรวจ ATK และการตรวจ RT-PCR ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 56

31 มกราคม 2565

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่