Read more..

กำหนดวันเกี่ยวกับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่55
10 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ ข้อปฏิบัติของบัณฑิตในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 55
4 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการชำระคืนเงินกองทุนช่วยเหลือฯ COVID-19
3 พฤศจิกายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

“รับน้องขึ้นดอย มช.” 6 ธ.ค. 63 สืบสานประเพณี ด้วยวิถี New Normal
14 ตุลาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

การกรอกข้อมูลขอคืนส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
15 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

มช. เปิดโครงการทุนปฏิบัติงาน ช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
2 กรกฎาคม 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ การเปิดพื้นที่ให้บริการสถานที่กีฬา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บางประเภท
16 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

Read more..

ประกาศ แนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ประชุมเชียร์2563
11 มิถุนายน 2563
ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

End of content

Now viewing : 1 of 3