ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ให้งดการเรียน การสอน และการสอบ ในวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 (ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

2 มกราคม 2567

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่