ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การยื่นคำร้องขอรับการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2-6 นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 และนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6

11 เมษายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ไฟล์แนบ
แกลลอรี่