รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ให้บริการเชิงรุก นำทีมแพทย์พยาบาล ออกฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ถึงโรงเรียน รวม 11 โรงเรียนในเขตอำเภอเมือง

11 มีนาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นำทีมแพทย์ พยาบาล ออกพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 (Pfizer) สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปี (ฝาส้ม) ในเขตอำเภอเมือง 11 โรงเรียน โดยเป็นการเริ่มให้บริการวัคซีนถึงโรงเรียน (School Based) เพื่อเพิ่มความสะดวกของเด็กๆในการรับบริการ อย่างมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเต็มที่
ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในปัจจุบันโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังคงมีการระบาดอย่างต่อเนื่อง รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ได้สนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ในการส่งมอบภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในทุกกลุ่มอายุ
ล่าสุด รพ.ฯ ได้รับมอบหมายภารกิจจากทางจังหวัด ให้ออกบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 สูตรสำหรับเด็กอายุ 5- 11 ปี (Pfizer ฝาสีส้ม) ในเขตอำเภอเมืองหลายโรงเรียน
วันนี้ (10 มี.ค.) ได้นำทีมแพทย์พยาบาลออกไปให้บริการฉีดวัคซีนฯ ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ซึ่งที่นี่มีนักเรียนระดับประถมศึกษาเกือบ 2 พันคน
โดยการให้บริการวันนี้ ได้จัดกระบวนการฉีดให้กับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แบ่งการบริการออกเป็น 3 จุดด้วยกัน เริ่มจากการคัดกรองเด็กว่ามีความเสี่ยง มีโรคเรื้อรัง หรือมีประเด็นใดที่มีข้อห้ามในการฉีดวัคซีนหรือไม่ หลังจากนั้นจะผ่านไปยังจุดฉีดวัคซีน โดยให้บริการฉีดโดยพยาบาลวิชาชีพ เมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการฉีดวัคซีน จะเข้าสู่ขั้นตอนการเฝ้าระวังสังเกตอาการ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที เช่นเดียวกับที่ปฏิบัติที่ศูนย์ฉีดวัคซีนของโรงพยาบาล โดยมีแพทย์จากภาควิชากุมารเวชศาสตร์ พยาบาลฉุกเฉิน และรถพยาบาลฉุกเฉินเตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อความพร้อมในการให้การบริการนักเรียนกรณีมีเหตุฉุกเฉินอย่างเต็มที่ ซึ่งจากการให้บริการในวันนี้ยังไม่พบว่ามีเด็กนักเรียนได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนแต่อย่างใด
นอกจากภารกิจในวันนี้แล้ว รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ยังได้รับมอบหมายจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้บริการฉีดวัคซีนแก่นักเรียนในโรงเรียนเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่รวม 11 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนโสตศึกษาฯ 76 ราย
2. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ 21 ราย
3. โรงเรียนสาธิต มช. 150 ราย
4. วัดสวนดอก 313 ราย
5. โรงเรียนอนุบาลสวนน้อย 70 ราย
6. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ 1,886 ราย
7. โรงเรียนอนุบาลสายดรุณ 85 ราย
8. โรงเรียนพุทธิโสภน 841 ราย
9. โรงเรียนโกวิทธำรง 819 ราย
10. โรงเรียนเทพบดินทร์ 847 ราย
11. โรงเรียนสาธิตราชภัฎ 465 ราย
โดยในระยะต้นจะเริ่มให้บริการในวันที่ 10 และ 17 มีนาคม 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อน จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนวัดสวนดอก จำนวน 24 ราย
2. โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ จำนวน 247 ราย
3. โรงเรียนพุทธิโสภน จำนวน 154 ราย
4. โรงเรียนโกวิทธำรงเชียงใหม่ จำนวน 113 ราย
5. โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ จำนวน 99 ราย
6. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 74 ราย รวมทั้งสิ้น 711 ราย
จากนั้นสัปดาห์ต่อไป จะดำเนินการในโรงเรียนที่เหลือ จนกว่าจะส่งมอบภูมิคุ้มกันให้กับเด็กอายุ 5-11 ขวบ ให้เสร็จสิ้นทั้ง 11 โรงเรียน ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
นางสาววิชชุดา นนทศิลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่า โรงเรียนของเรามีนักเรียนที่จะต้องเข้ารับวัคซีน 1,800 กว่าราย แต่มีเด็กที่ผู้ปกครองแสดงความประสงค์อนุญาตให้ฉีดประมาณ 1,700 ราย ทางโรงเรียนต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ บุคลากรทั้งทีมแพทย์ และพยาบาล รวมถึงบุคลากรด้านอื่นๆ ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนถึงโรงเรียนในวันนี้ด้วย


ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร
งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แกลลอรี่