CAMT มช. จัดกิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ “CAMT ROBOTICS CREATOR 2024”

29 เมษายน 2567

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยอาจารย์ ดร. จิรพิพัฒน์ ธัญพงษ์ภัทร อาจารย์ประจำสาขาบูรณาการอุตสาหกรรมดิจิทัล ร่วมกับชมรมวิทยาการหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย และบริษัทเอ็ม รีพับบลิค อีเว้นท์ จำกัด จัดกิจกรรม CAMT ROBOTICS CREATOR 2024 – CHIANGMAI THAILAND INTERNATIONAL OPEN การแข่งขันหุ่นยนต์ ประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ หุ่นยนต์อัตโนมัติ อากาศยานไร้คนขับ และโครงงานสิ่งประดิษฐ์นักคิดเยาวชนไทย โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา รวมทั้งสิ้นกว่า 200 คน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนทักษะความรู้ด้านหุ่นยนต์ พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ความสามารถผ่านการทดลองปฏิบัติจริง ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทักษะให้สามารถแก้ปัญหาตามโจทย์รวมไปถึงเป็นเวทีการแสดงความสามารถให้แก่เยาวชนไทยและเยาวชนภูมิภาคอาเซียน โดยการพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้ยั่งยืน โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภคินี อริยะ หัวหน้าศูนย์การเรียนรู้อีสปอร์ตภาคเหนือ Northern Regional Esports Learning Center (NREL) เป็นผู้กล่าวเปิดกิจกรรมการแข่งขัน และมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสันพระเนตร โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
แกลลอรี่