วันรายงานตัวขึ้นทะเบียนบัณฑิต วันฝึกซ้อมและวันรับพระราชทานปริญญาบัตร มช. ครั้งที่ 55

2 เมษายน 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ยืนยันกำหนดการอย่างเป็นทางการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 55
  • วันรายงานตัว : 21 ตุลาคม 2564
  • วันซ้อมย่อย (ในคณะ) : 22 ตุลาคม? 2564
  • วันซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ (หอประชุมฯ) : 23-24 ตุลาคม 2564
  • วันรับจริง : 25 ตุลาคม 2564

บัณฑิตสามารถแจ้งความประสงค์ได้ทางเว็บไซต์ http://www1.reg.cmu.ac.th/reg-diploma ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 15 สิงหาคม 2564 (สิ้นสุดในเวลา 16.30 น.)

ทั้งนี้ เนื่องจากวันรายงานตัวมีเพียงวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม วันเดียวเท่านั้น ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. จึงขอแนะนำสำหรับบัณฑิตที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด วางแผนและเผื่อเวลาให้ดี จะได้มาได้ทันตามกำหนดการ

ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/CMUGraduation55
แกลลอรี่