กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์)

28 มกราคม 2562

โครงการจัดตั้งศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

กองพัฒนานักศึกษา รับสมัครตำแหน่ง พนักงานบริการฝีมือ(ด้านเทคนิคและเครื่องยนต์) จำนวน 1 อัตรา หมดเขตรับสมัครวันที่ 30 มกราคม 2562 สอบถามโทร.0-5394-3030 หรือ http://sdd.oop.cmu.ac.th